PHÚ TRUYỀN

Liên hệ

– Tên thật: Phạm Thị Phú Truyền
– Sinh nhật: 19/08
– Quê quán: Đồng Nai
– Nickname: Chiền
– Link Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012500435353

Danh mục: