HỒ QUANG VINH

Liên hệ

– Nickname: MinHee
– Tên thật : Hồ Quang Vinh
– Sinh nhật: 13/05
– Quê quán: TP.HCM
– Châm ngôn sống: “Có Tài Mà Không Có Đức,Chưa Chắc Mọi Người Gọi Bạn là Nhân Tài Không Tài Nhưng Có Đức,Mọi Người Vẫn Gọi Bạn Là Người Nhân Đức”.
– Link facebook: https://www.facebook.com/ho.q.vinh.90

Danh mục: ,