LỰC TRẦN

Liên hệ

– Tên thật: Trần Văn Lực
– Sinh nhật: 30/06
– Quê quán: Thái Nguyên
– Nickname: Lực Trần
– Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100039681501708
– Fanpage: https://www.facebook.com/luctranbn/

Danh mục: