OUR TAILENTS

CiiN

Dancer - KOL - Tiktoker

Mỹ Mỹ

Singer

Phạm Tường Duy

Singer

TALENTS

Hồ Quang Vinh

Choreographer - Dancer

Phan Đức Thọ

Choreographer - Dancer

Quốc Nhựt

Choreographer - Dancer

Duy Tân

Choreographer - Dancer

Hải Nguyễn

Choreographer - Dancer

Xuân Trường (Chun)

Choreographer - Dancer

Nhật Phương (Gran-D)

Choreographer - Dancer

Đỗ Lâm

Choreographer - Dancer

Đức Thành (Thunder)

Choreographer - Dancer

Minh Hoàng

Choreographer - Dancer

Trọng Hậu

Choreographer - Dancer

Minh Giang

Choreographer - Dancer

Lực Trần

Actor - Dancer

Duy Bùi

Dancer

Phan Hiển

Choreographer - Dancer

Thế Vinh

Choreographer - Dancer

Đông Quan

Dancer

Đăng Khoa

Dancer

Trọng Thắng

Dancer

Trung Bùi

Dancer

Trung Hiếu

Dancer

Đình Anh

Dancer

Đức Khải

Dancer

Lan Nhi

Choreographer - Dancer

Ngọc Linh

Choreographer - Dancer

Nga My

Choreographer - Dancer

Phương Quỳnh

Choreographer - Dancer

Cẩm Tú

Choreographer - Dancer

Hương Giang

Choreographer - Dancer

Dung Phạm

Choreographer - Dancer

Huỳnh Nhi (Yuna)

Choreographer - Dancer

Thái Ni

Choreographer - Dancer

Mỹ Ý

Dancer

Phú Truyền

Dancer

Ngọc Anh

Dancer

Kim Uyên

Dancer

Huệ Mẫn

Dancer

Nhật My

Dancer

Ngọc Lan

Dancer

Minh Giang

Dancer

Về Chúng Tôi

Chúng Tôi Hiện Thực Hoá Giấc Mơ Của Bạn

Công ty BN Entertainment
BN Entertainment

BN Entertainment

BN ENTERTAINMENT là đơn vị trực tiếp quản lý Vũ Đoàn Bước Nhảy.