THẾ DUY

Liên hệ

– Tên thật: Bùi Thế Duy
– Sinh nhật: 20/05
– Quê quán: Ninh Bình
– Link Facebook: https://www.facebook.com/theduy.bui.92

Danh mục: