Cty giải trí BN ENTERTAINMENT là công ty
chuyên về lĩnh vực giải trí: âm nhạc - phim ảnh.

Công ty được thành lập từ năm 2019.
Hiện tại có 34 thành viên, trong đó bao gồm
9 biên đạo và 4 Tailents.

Tại BN ENTERTAINMENT, chúng tôi luôn có
những talent đa năng từ ca sĩ - diễn viên
- producer đến MC.

ĐỐI TÁC

Muốn Biến Ước Mơ Thành Hiện Thực?

Hãy Tìm Hiểu Về Các Talents Của Chúng Tôi

Vũ Đoàn Bước Nhảy Casting Call Biên Đạo và Dancer Chuyên Nghiệp
logo full

BN Entertainment

BN ENTERTAINMENT là đơn vị trực tiếp quản lý Vũ Đoàn Bước Nhảy.