YUNA

Liên hệ

– Tên thật: Trương Thị Huỳnh Nhi
– Sinh nhật: 06/04
– Quê quán: Nha trang
– Nickname: Yuna
– Link FB cá nhân: https://www.facebook.com/truongthihuynhnhi

Danh mục: